ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

«25» серпня 2020 року

Цей Договір, в якому одна сторона ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ Фісенко Андрій Володимирович, який діє на підставі виписки з ЄДРПОУ, є платником єдиного податку ІІ групи, (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг (згідно ст. 633 Цивільного кодексу України) на нижчевикладених умовах:

 

ТЕРМІНИ

«Публічна оферта» — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних та юридичних осіб, укласти даний Договір на визначених умовах.

«Замовник» — фізична або юридична особа, яка здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладеної у цьому Договорі.

«Замовлення» — належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

«Акцепт» — надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Електронна адреса Виконавця»sales@newmedia.ua, sales_insta@newmedia.ua, sales_fb@newmedia.ua.

«Погодження» — будь-які документи/повідомлення (в тому числі передані електронною поштою на електронну адресу Виконавця та/або за допомогою соціальних мереж та месенджерiв: Facebook, InstagramTelegram, Viber, Skype, Онлайн-чатi на сайтi друкарнi: newmedia.ua), що містять формулювання, що дозволяє однозначно визначити волю Замовника щодо підтвердження ним Замовлення.

«Сайт» — веб-сайти в мережі Інтернет, за адресами https://newmedia.ua та https://shop.newmedia.ua, якi є офіційними джерелами інформування Замовників про Виконавця та послуги, що ним надаються.

«Послуги» — набір послуг, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах, визначених цим Договором та зазначені на сайті Виконавця.

«Сторони» — Замовник та Виконавець.

 

1. УМОВИ АКЦЕПТУ
1.1. Акцепт здійснюється шляхом:

 • Факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг Виконавця на веб-сайтах Виконавця https://newmedia.ua, https://shop.newmedia.ua.
 • Направлення Замовником листа з Замовленням на електроннi адреси Виконавця: sales@newmedia.uasales_insta@newmedia.uasales_fb@newmedia.ua з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору;
 • Направлення Замовником повідомлення з Замовленням в соціальних мережах Instagram https://www.instagram.com/newmedia.ua та Facebook https://www.facebook.com/NewMediaOdessa з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору;
 • Направлення Замовником повідомлення з Замовленням в Viber, Telegram, Skype за номерами вказаними у розділі 14 та в Онлайн-чатi на сайтi друкарнi newmedia.ua з послідуючим його Погодженням відповідно до умов Договору.
 • Оплати грошових коштів готівкою або шляхом переказу на банківський рахунок Виконавця в якості оплати/передоплати/часткової оплати Послуг, та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця.

 

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Даний Договір є публічним договором оферти, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони, та Замовником, з іншої сторони, з моменту Акцепту останнім усіх без винятку умов та положень даного Договору без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.2. В порядку та на умовах цього Договору Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується надати Послуги у відповідності з їх описом у Замовленні, переліком та на умовах викладених у цьому Договорі. В свою чергу, Замовник бере на себе зобов’язання здійснити оплату і прийняти вказані Послуги згідно умов даного Договору.

2.3. Послуги надаються на підставі цього Договору. Діями, що свідчать про згоду дотримуватись умов цього Договору є Акцепт Замовником умов даного Договору. Договір вважається укладеним з моменту отримання Виконавцем Акцепту.

2.4. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Номенклатура, специфікація, вартість, строк, порядок оплати Послуг, строк надання Послуг визначається Сторонами при оформленні Замовлення.

3.3. Місцем надання Послуг вважається місцезнаходження Виконавця (Україна, м.Одеса).

 

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

4.1. Для оформлення Замовлення Замовник може вибрати будь-який варіант зв’язку з Виконавцем та погодити умови Замовлення:

 • зв’язатися з Виконавцем за номерами телефону, вказаними в розділі контактів Сайту або в п.14 Договору;
 • направити листа з Замовленням на електроннi адреси Виконавця, вказаними в розділі контактів Сайту або в п.14 Договору;
 • направити повідомлення в соціальних мережах або месенджерах Instagram, Facebook, Viber, Telegram, Skype;
 • направити повідомлення в Онлайн-чат на сайтi друкарнi: newmedia.ua;
 • оформлити замовлення на сайті: https://shop.newmedia.ua та завантажити на цей сайт макет для друку.

Замовлення вважається оформленим з моменту остаточного Погодження всіх умов Замовлення між Замовником та Виконавцем. Остаточним погодження усів умов вважається затверджений макет у відповідності до п.4.3. Договора.

4.2. Сторони можуть погодити прийняття Замовлення після затвердження Замовником макету.

4.3. Виконавець має право не розпочинати виготовлення Замовлення, якщо макет наданий Замовником разом з Замовленням або технічні умови зазначені у Замовленні не відповідають технічним умовам, розташованим на сайті за наступним посиланням: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/trebovaniya-k-maketam/ 

4.4. За домовленістю Сторін Послуги можуть надаватись із залученням матеріалів Замовника.

4.5. Виконавець зобов’язується розпочати виготовлення Замовлення за цим Договором у день отримання Замовлення від Замовника, але лише після остаточного погодження умов, вартості, термінів, додаткових вимог та порядку оплати відповідно до Замовлення. Якщо додаткові вимоги, в тому числі відносно якості, не оформлені Замовником відповідно до умов даного Договору, то послуги надаються Виконавцем за якістю, яка зазвичай вимагається до ідентичної продукції.

4.6. Приймаючи цю оферту, Замовник погоджується на обробку Виконавцем персональних даних, наданих про себе при оформленні Замовлення. Замовник також погоджується з тим, що метою обробки персональних даних є інформаційне забезпечення внутрішньої господарської діяльності Виконавця (зокрема, забезпечення ефективної роботи Інтернет-сайту, оперативної обробки і виконання Замовлень, узагальнення інформації про кількісні та якісні характеристики отриманих Замовлень т.д.).

4.7. Послуги надані належним чином на підставі Акцепту пропозиції є індивідуальним замовленням, не підлягають поверненню та оплачуються Замовником у повному обсязі.

 

5.ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та надається за запитом Замовника.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України — гривні.

5.3. Оплата Послуг здійснюється:

5.3.1. Готівкою при отриманні товару;

5.3.2. За безготівковим розрахунком в касі відділення будь-якого банку протягом 1 (одного) банківського дня з моменту виставлення рахунку або з розрахункового рахунку Замовника, при цьому моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

 

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ

6.1. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за телефоном, вказаним в п.14 Договору, або за допомогою iнших засобiв зв'язку вказаних в п.1 Договору.

6.2. Виконавець повідомляє Замовника про готовність Послуг, посилаючи повiдомлення на електронну адресу Замовника, або дзвiнком за телефоном, який вказан в Замовленнi.

6.3. Факт отримання належної якості Послуг Замовником-фізичною особою підтверджується оплатою в повному обсязі таким Замовником Послуг Виконавця.

6.4. Факт отримання Послуг Замовником-юридичною особою підтверджується Видатковою накладною (далі – Накладна), що підписується Сторонами.

6.5. Замовник при виявленні недоліків наданої Виконавцем послуги має право за своїм вибором вимагати:

 • безоплатного усунення недоліків наданої послуги;
 • зменшення ціни наданої послуги;
 • відмови від виконання договору про надання послуги.

6.6. Замовник не має права відмовитись від Замовлення (або його частини) належної якості, що має індивідуально визначений характер та повинен сплатити Послуги в повному обсязі.

6.7. Після отримання обґрунтованої претензії щодо наданих неякісних послуг з вини Виконавця, Виконавець здійснює заходи відповідно до п.6.5. Договору в обумовлений Сторонами строк.

6.8. Якщо Замовник не заявив жодних претензій пiд час оплати послуг та підписання видаткової накладної, послуги вважаються наданими належним чином без недоліків та дефектів.

 

ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Замовник має право:

7.1.1. Вимагати від Виконавця надання Послуг відповідно до умов цього Договору;

7.1.2. Одержувати від Виконавця всю необхідну інформацію про послуги, що надаються;

7.1.3. У процесі виконання Договору, вносити зміни в уже узгоджений макет і/або технічні параметри Замовлення, за погодженням з Виконавцем;

7.1.4. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7.2. Замовник зобов’язаний:

7.2.1. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору, але не пізніше 5 рабочих днів з моменту повідомлення згідно п.6.2.;

7.2.2. При виготовленні (замовленні у третіх осіб) макету, дотримуватися технічних вимог до макетів, викладених на Сайті Виконавця: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/trebovaniya-k-maketam/;

7.2.3. Ознайомитись з інформацією про Послуги, якi розміщенi на Сайтах: newmedia.ua та https://shop.newmedia.ua.

7.3.Виконавець має право:

7.3.1. Залучати до виконання Замовлення третіх осіб без попереднього узгодження з Замовником, при цьому він несе повну відповідальність перед Замовником щодо якості та додержання строків їх виконання;

7.3.2. Вимагати додаткової оплати своїх послуг у разі зміни Замовником параметрів свого Замовлення, а також при необхідності вносити правки в макет;

7.3.3. Збільшити, письмово повідомивши Замовника, термін надання Послуги з виготовлення Замовлення в разі несвоєчасного надання Замовником макету (за його наявності);

7.3.4. Відмовитись від надання послуг, у разі невідповідності наданого макету технічним вимогам, зазначеним на Сайті: https://newmedia.ua/poleznaya-informatsiya/trebovaniya-k-maketam/

7.3.5. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору;

7.3.6. Інші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

7.4. Виконавець зобов’язаний:

7.4.1. Виконувати умови даного Договору належним чином;

7.4.2. Надати Замовнику Послуги належної якості;

7.4.3. Інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання;

7.4.4. Повідомити Замовника про готовність Замовлення та у разі погодження Сторонами доставити його на адресу Замовника.

 

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

8.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

8.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

8.3. Виконавець несе відповідальність за дії своїх співробітників як за свої власні, якщо переписка аба розмова з Замовником ведеться за допомогою засобів зв’язку, зазначених в п. 1.1. Договору. За наслідки переписки за допомогою інших телефонів, мессенджерів та електронних адрес Виконавець відповідальності не несе та зобов’язань не має.

8.4. Виконавець не несе відповідальності за зміст продукцію яку від виготовляє на замовлення, у т.ч. за достовірність відомостей, неправомірне і/або несумлінне використання в продукції об'єктів інтелектуальної власності, імені або авторських прав, що належать Замовникові і/або третім особам. Виконавець не несе відповідальність  за порушення порядку розміщення та розповсюдження продукції рекламного характеру згідно діючого законодавства.

 

9. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо вона виникла внаслідок форс-мажорних обставин.

9.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волею Сторін.

9.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 6-х (шести) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

10.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

10.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятків випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов’язки третім особам без згоди на це другої Сторони, крім випадків передбачених умовами договору.

10.3. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту. У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Сайту, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресу Виконавця.

 

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до даного Договору.

11.2. Всі зміни до цього Договору затверджуються Виконавцем. Всі зміни до цього Договору публікуються на Сайті Виконавця.

11.3. Всі зміни до даного Договору набувають чинності не раніше ніж на наступний день з моменту їх публікації на Сайті Виконавця.

11.4. Замовники вважаються повідомленими про внесені до Договору зміни з моменту опублікування цих змін на Сайті Виконавця.

11.5. Внесені зміни до Договору, що набрали чинності, розповсюджуються на всіх Замовників.

11.6. При здійсненні замовлення Послуг, які надає Виконавець, Замовник надає згоду на розміщення зображень таких послуг на сайті/презентаціях Виконавця, в т. ч. з метою їх популяризації. У разі незгоди з вищевикладеним, Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця, шляхом направлення листа на його електронну адресу зазначену в п.1.5 Договору.

11.7. Всі майнові авторські права на всі розроблювані/створювані ним під час надання Послуг макети, концепції, дизайн тощо та будь-які інші матеріали, створені згідно даного Договору належать Виконавцю.

 

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА УМОВИ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

12.1. Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту пропозиції та діє протягом трьох місяців з моменту його укладення. Закінчення строку дії цього Договору не впливає на обов’язок Замовника сплатити у повному обсязі надані Виконавцем Послуги.

12.2. Якщо жодна зі Сторін не заявить про розірвання даного Договору за 10 днів до закінчення строку його дії, то Договір вважається продовженим на наступний термін.

 

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

13.1. Цей договір регулюється чинним законодавством України.

13.2. Визнання будь-якого положення або пункту даного Договору недійсним, не впливає на дійсність решти положень і умов Договору.

13.3. Після Акцепту умов Публічної оферти даного Договору всі попередні Договори про надання послуг укладені з Виконавцем раніше, втрачають силу.

 

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Фісенко Андрій Володимирович
м. Одеса, вул. Чорноморська дорога, б. 13, кв. 16
Ідентифікаційний номер 2904811596
IBAN: UA673287040000026008054206797
ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" м. Одеса
Платник єдиного податку, 2 група

Контакти: 
+380487347772, +380487347773, +380487347774

+380675221903, +380675221904+380675221905,

+380678347770+380487347770+380487006777

sales@newmedia.ua
sales_insta@newmedia.ua
sales_fb@newmedia.ua